pondelok 1. júla 2013

milovníci umenia / art lovers

Svojím spôsobom by som sa mohla nazvať "milovníčkou umenia". Ale to vážne iba trošku a iba okrajovo. Knihy, hudba, tanec, filmy, obrazy, sochy, jedlo.. Všetko je to krásne.. A všetko je to pre mňa umenie. Riverpark ma opäť raz udivil (asi nikdy sa nezmierim s tou odpudivou sochou tehotnej ženy - nič proti tehotným ženám, ale tá socha mi príde skôr dehonestujúca). Pridali do exteriéru nové sochy vrámci akcie Socha & Objekt. Môžem iba odporučiť, môj favorit je CD koník :D
I could call myself "art lover" in some way. But really just in some ways. Books, music, dance, movies, pictures, statues, food.. All of it is beautiful.. All of it is art for me. Riverpark surprised me once again (I cannot identify myself with that awful pregnant woman statue - I don't have anything against pregnant women, but I find that statue dishonouring). They added new statues to the exterior due to Statue & Object event. I would just recommend it, my favorite is CD pony :D

Mimochodom, bola som na takom mini-kino-maratóne s Tomim (spolubývajúcim), na filmoch: Svetová vojna Z (Brat ešte vyzerá, aj hrať nezabudol, ale trošku mi na konci niečo chýbalo) a taktiež na filme Podukári (môžem si šktrnúť zo zoznamu a bola som pozitívne prekvapená, lebo som sa tiež trošku bála, aby nezabudli na pointu :D)
Btw, I was at a mini-cinema-marathon with Tomi (flatmate), on movies: World War Z (Brad still looks good & didn't forget how to act, but I was missing something at the end) and also on Now You See Me (I can cross it from my list and I was positively surprised, because I was a bit affraid they will forget the punch line :D) 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára