sobota 3. augusta 2013

vyzeráme: knihy & jediný deň pod 30 / the look: books & one day under 30

Obľubujem thrillery Stephena Kinga, alebo detektívky Dominika Dána, siahnem aj po romantickej knižke a v poslednej dobe veľmi často navštevujem sekcie posledných kusov kníh. Príde mi tých kníh totiž trošku ľúto, nik ich už nechce, tak si ich adoptujem :D (áno, som trošku švihnutá v tomto, nevadí :D)
Kúpila som si tento týždeň dve nové knihy: 
1, Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé (ekonomické odpovede na neekonomické otázky - skĺbenie ekonómie s psychológiou, sociológiou, či antropológiou - som veľmi zvedavá na túto knihu)
2, Čo si muži neprajú, aby ženy vedeli - ďalšia zo sekcie posledných kusov, trošku sa obávam (v poslednom čase mám nejaké depresívne nálady) a na obale sa píše: "Z obsahu tejto knihy môžete fyzicky ochorieť a utrpieť citovú a psychickú ujmu. To, čo budete čítať, je 100% pravda, i keď to žiadny muž nikdy neprizná a žiadna žena tomu nebude chcieť veriť."
I enjoy Stephen King's thrillers or Dominik Dan's detective stories, I even read romantic books sometimes and lately I prefer buying books at "last pieces" section. I kind of feel sorry for those orphan books, nobody wants them, so I adopt them :D (yes, I am a crazy lady, never mind :D)
I bought two books this week:
1, Why the air is for free and virginity so expensive (economic answers for non-economic questions - knitting economy with psychology, sociology, or anthropology - I am very curious)
2. What men don't want woman to know - once again one from the "last pieces" section, I am bit affraid (I am in a depressive mood lately) and there is written on the cover of the book: "From the contents of this book you can be physically ill and suffer emotional and psychological harm. What you read is 100% true, even though it never admit no man and no woman do not want to believe."

V ten istý deň sa stalo ešte niečo neskutočné, vonkajšie teploty nepresiahli 30 ° C!! Naozaj neskutočné, dokonca večer bola aj celkom zima. 
Something unbelievable happened that day, the outside temperature didn't rise above 30 ° C!! Really unbelievable, it was even a bit cold in the evening. 
tielko, nohavice, a okuliare H&M, kabelka Ann Christine, topánky Pennys, náhrdelník Cropp Town, hodinky New Yorker / top, trousers & sungrasses H&M, handbag Ann Christine, shoes Pennys, necklace Cropp Town, watches New Yorker


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára