pondelok 5. augusta 2013

vyzeráme: kúpalisko, galéria, kino / the look: pool, gallery, cinemaMám ešte kopec fotiek, o ktoré by som sa chcela podeliť (ešte stále som neukázala fotky z výletu v Dubline :( ). Avšak o toto sa musím podeliť ihneď. Dnešný deň som strávila s Denisou. Najskôr opalovačka na kúpalisku Rosnička v Dúbravke, priznávam, mám trošku prepečený chrbát, ale aspoň som otestovala tie biele plavky aj v bazéne :D Potom "rýchle: dajme sa dokopy" každá u seba doma, aby sme mohli ísť do Slovenskej Národnej Galérie (je prvá nedeľa v mesiaci, vstupné bolo zadarmo) a taktiež sme zamierili do Galérie v Pálffyho paláci, pozrieť si úžasnú Pasáž. Po náročnom všetkom sme si dali večeru a nakoniec sme šli do kina na film Wolverine (môžem si škrtnúť ďalší film zo zoznamu)
I have so many photos I would like to share (I still didn't show pics from Dublin :( ) But I have to share this. I spent today with Denisa. At first we were suntanning at Rosnička swimming pool in Dúbravka, I admit my back is bit red now, but at least I tested my white swimmsuit in the pool. Then "quick: let's make ourselves pretty" each of us at home so we could go to Slovak National Gallery (it is the first Sunday in month, there was a free entry) and also to Gallery at Palffy's pallace, to see an awesome Passage. Then after hard day, we went for lunch and finally th the cinema to see The Wolverine (I can expunge another movie from the list)

Expozície SNG / SNG expositions:
Talianska maľba (Italian painting); Šport (Sport); Situačné modely komunikácie (Situation models of communication)
Cesare Gennari, Kajúca sa Mária Magdaléna

Ľubomír Ďurček, Geometrický priestor

Galéria Pálffyho paláca / Palffy's palace Gallery:
Pasáž (Passage)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára