piatok 25. októbra 2013

sťahovanie / moving out

A konečne, sťahovanie (áno, už to bude pomaly mesiac :D). Verím, že každý v živote zažil nejaké to sťahovanie, či už kvôli škole, práci, láske (minimálne do inej izby vrámci domu :D).
Každé sťahovanie znamená posun, zmenu. Nie len do nového mesta, bytu, domu, izby, ale taktiež do nového života. Taktiež zvykať si na nové. Nových ľudí, nové zvyky, nové miesto, nové okolie. 
Nechcem to zakríknuť, ale zatiaľ sa mi býva skvelo :)
And finally, moving out (yes, it's been almost a month :D). I believe, that there was moving out in each's live. Because of school, work, love (even if it was just moving to another room in the house :D).
Each moving out means change, move. Not just to another town, flat, house, room, but to new life as well. Settling into new things. New people, new habbits, new place, new surroundings.
I don't want to outrun, but I live superbly yet :) 

Všetky veci - ešte v starom / All my belongings - in old one
A v novom / And in new onePomocníčka / Helper Skoro finále / Almost finale

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára