pondelok 11. novembra 2013

vyzeráme: ako nosiť čiernu #1 / the look: how to wear black #1

Mojich nasledujúcich niekoľko príspevkov bude v znamení čiernej. Prečo? Mám čiernu rada. Nie je to farba v pravom zmysle slova. Mne v každom prípade svojím spôsobom pomáha. Mám pocit, že keď sa zahalím do čiernej, všetko bude dobré.
My following posts will be about black. Why? I like black. It is not a color in the strict sense. Anyway, it helps me a lot. I have a feeling that when I put on black, everything is going to be all right.

Čierna
"Je najtemnejšou z farieb a tak ako biela, nie je za farbu považovaná. Uprednostňujú ju ľudia, odmietajúci svoj osud, rebeli, ľudia skrývajúci nejaké tajomstvo, filozofi, samotári a ľudia, ku ktorým je ťažko preniknúť. Je to farba vzdoru a protestu, skrytého tajomstva, ničoty a smrti. Môže tiež prezrádzať vnútorný konflikt. Ale tak ako ju obľubujú ľudia neprístupní, je to i farba ľudí originálnych s nadpriemernými schopnosťami a vlastným vnútorným svetom. Čierna je totiž jedinou farbou, ktorá odráža všetky energie a neprepúšťa pôsobenie iných bioenergií na človeka, takže zároveň chráni pred negatívnym, ale i bráni pozitívnemu, čím ostáva nezávislou a originálnou. Mali by sa jej však vyhýbať ľudia depresívni, pretože tým, že bráni prenikaniu energií, udržuje i nálady."
Black
"It's the darkest from colors and as well as white, it is not considered a color. It is preferred by people refusing their destiny, rebels, people hiding some secret, philosophers, loners and people it's hard to break through. It is a color of resistance and protest, hidden secret, nothingness and death. It can indicate inner conflict. But as well as it is favored by people inaccessible, it is also a color of people who are original with above-average ability and own inner world. Black is the only color reflecting all energy and impervious to the action of other bioenergy to man, so it protects from negative, but aslo prevents positive, which remains independent and original. Depressed people should avoid it, because it maintains moods by preventing energy penetration."


šaty H&M, topánky Baťa, opasok od mamky, pančuchy C&A / dress H&M, shoes Baťa, belt from mom, tights C&A

okuliare H&M, kabát Debenhams, šatka Pimkie / sunglasses H&M, coat Debenhams, scarf Pimkie

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára