utorok 5. novembra 2013

vyzeráme: modrá je moja nová čierna / the look: blue is my new black

Ako si tak prezerám posledné fotky, natrafila som na tieto "špeciálne". Čím sú špeciálne? Modrou. Modrá je nádherná farba.
I am checking my last pics again and found these "special". Why are those so special? Blue. Blue is wonderful color.

"Je farbou pokoja a vyrovnanosti. Majú ju radi ľudia vnútorne bohatí, introverti hľadajúci lásku a oddanosť a romantici. Predstavuje vernosť, dôveru, tradíciu. Uprednostňujú ju ľudia, ktorí túžia po pokoji, ktorí nemajú radi zmeny. Modrá je farba neba, farba ľudí, ktorí vidia za horizont a život na Zemi im pripadá neistý. Odmietajú ju ľudia, ktorí majú strach z vlastného vnútra a ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojimi vzťahmi. Modrá pôsobí blahodárne pri horúčkach, hystérii, zápaloch. Mali by sa ňou obklopovať ľudia impulzívni, nervózni a naopak - vyhýbať by sa jej mali ľudia depresívni a melancholickí."
"It is the color of peace and serenity. Internally wealthy people, introverts seeking love and devotion and romantics are pleased to have it. Represents loyalty, trust, tradition. It is preferred by people who desires for peace, who does not like change. Blue is the color of the sky, the color of people who see beyond the horizon and life on Earth seems unsure to them. People who are afraid of their inner world and people who are not satisfied with their relationships reject it. Blue operates beneficial for fevers, hysteria, inflammations. Impulsive, anxious people should it be surrounded by it and vice versa - it would have been avoided by people depressed and melancholic."

Niečo na tom bude.
There's something about it.
šaty Koton, čižmy Deichmann, opasok od šiat z Pimkie, okuliare Lidl, hodinky New Yorker / dress Koton, boots Deichmann, belt from dress from Pimkie, sunglasses Lidl, watches New Yorker
kabelka od Škublovičky / handbag from Škublovička


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára