nedeľa 26. januára 2014

vyzeráme: princezná na hrášku / the look: princess and the pea

Princezná na hrášku. Rozprávka Hansa Christiana Andersona, ktorú pozná skoro každý. 
"Rozprávka o princovi, ktorý sa chce oženiť s princeznou, ale má problém nájsť vhodnú manželku. Niečo je vždy zlé so slečnami, s ktorými sa stretáva. Počas jednej búrlivej noci hľadá na zámku útočisko dažďom premočená slečna. Tvrdí, že je princezná a princova matka sa ju rozhodne vyskúšať. Ponúkne slečne útočisko na noc a pod 20 matracov umiestni hrášok. Princezná nasledujúce ráno tvrdí, že mala bezsennú noc a budilo ju čosi tvrdé v posteli, čo jej spôsobilo modriny. Princ sa zaraduje, pretože iba pravá princezná by prejavila takúto citlivosť. Prebehne svadba a hrášok je umiestnený v kráľovskom múzeu."
Opäť nemôžem dobre spávať.. Nohy mám samú modrinu.. Žeby náhoda?? Čosi však chýba.. (A hrášok to nebude..)

Princess and the Pea. Fairy tale written by Hans Christian Anderson, known by almost everybody.
"Fairy tale about a prince, who wants to mary with a princess, but has a problem to find the right wife. There's something wrong with ladies he's meeting. A young rain soked lady's looking for refuge shows up during one stormy night. She's claiming she's a princess, so the mother of the prince decides to test her. She offers a refuge for the night to the princess and she put a pea under 20 mattresses. Princess is claiming she had a sleepless night and was losing sleep because of something tough in her bed that caused her bruises. Prince rejoices, because only a true princess could be so sensitive. A wedding takes place and the pea is situated in the royal museum."
I cannot sleep lately again.. My legs are full of bruises.. Coincidence?? But there's something missing anyway.. (And it won't be a pea..)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára