utorok 25. februára 2014

1. blogovýročie: momenty / 1st blogoversary: moments

Aby toho nebolo málo, podelím sa aj o pár momentov, ktoré ma v priebehu posledného roka akýmsi spôsobom či už zaujali, alebo pobavili :D Dúfam, že sa moji drahí nenahnevajú, že ich takto bohapusto (zachytených v nie vždy práve lichotivých pózach) púšťam do sveta :D
Upozornenie: Nikomu nebola vedome spôsobená fyzická, alebo psychická ujma (až doteraz :D :D :D)
To make things worse, I will share a couple of moments which during the last year somehow either take me or entertain me :D I hope my dear ones do not get angry with me while I "spread" their pics (captured in not always flattering poses) into the world: D
Note: Nobody was knowingly caused any physical or psychological damage (until now :D :D :D)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára