pondelok 17. marca 2014

ďalšia troška kultúry #3 / another piece of culture #3

Posledná časť kultúry, ale iba nateraz. Našou poslednou zastávkou bola Stará Radnica a radničná veža. 
Nechcela som, aby bol tento článok jedným z tých citlivých, jedným z mojich výlevov, mojou potrebou dať to von, ale emócie mnou lomcujú o 106. V poslednej dobe akoby bol celý svet naopak, všade samý paradox. Žiarlim, ale nemám čas byť s tebou? Je to padnuté na hlavu? Alebo som ja padnutá na hlavu?
The last piece of the culture, for now. Our last stop was Old City Hall and City Hall Tower.
I didn't want this post to be one of those sensitive, full of my feelings, thoughts, full of my need to get it out, but my emotions are trying to blow my head off. It's like the World is all around lately, paradoxes everywhere. I am jealous, but I don't have time to be with you? Is it fallen on it's head? Or am I the one fallen on head?
Napriek môjmu strachu z výšok som si pohľad z radničnej veže celkom užila.
Despite my fear of heights, I kind of enjoyed the look from the City Hall Tower.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára