streda 19. marca 2014

pečieme: "Drive" torta / baking: "Drive" cake

Minulý týždeň sa mi niečo celkom podarilo. Prekvapila som a hádam aj naozaj potešila jednu osobu mne dosť blízku. Táto osôbka mala narodeniny a tak som piekla a dala som si záležať. A prečo práve motív z filmu Drive? Nuž, my dvaja vieme prečo :D
I made something special last week. I made a surprise and hopefully really pleased one person very close to me. This person had a birthday, so I baked, but this time it was big. And why motive from Drive movie? Well, we both know why :D

Drive torta / Drive cake

5 žĺtkov
250 g cukru
2 PL horúcej vody
40 g kakaa
140 g hrubej múky
troška prášku do pečiva
sneh z bielkov

Corpus (Fairy cake): 
5 egg yolks 
250 g of sugar 
2 tbsp hot water 
40 g of cocoa 
140 g coarse flour 
a little baking powder 
whites

Plnka:
1 kyslá pochúťková smotana
1 šľahačka
1 vanilkový cukor
2 PL cukru

maliny

Filling:
1 sour cream 
1 cream 
1 vanilla sugar 
2 tbsp sugar

raspberries

Fondán:
180 g cukríkov marshmallow - bielych
600 g práškového cukru
2 PL studenej vody
1 ČL kyseliny citrónovej
0,5 cm stuženého tuku (CERA) - vo veľkosti vlašského orecha
potravinárske farbivo

Fondant:
180 g marshmallows - white
600 g of powdered sugar 
2 tbsp cold water 
1 teaspoon citric acid 
0.5 cm margarine (CERA) - in the size of a walnut 
food coloring

Korpus - postup:
Z bielkov som vyšľahala sneh. 
Corpus - procedure: 
I've beaten snow from whites.

Pridala som žĺtky, cukor a horúcu vodu. 
I added the egg yolks, sugar and hot water. 

Nakoniec som pridala sypké suroviny - múku, prášok do pečiva a kakao. Premiešala som.
Finally, I added bulk materials - flour, baking powder and cocoa. I mixed well. 

Na spodok tortovej formy som dala papier na pečenie, kraje formy som vymastila maslom a vysypala múkou. Naliala som cesto do formy a piekla som vo vopred vyhriatej rúre (180°C) okolo 20-30 minút. Vybrala som z rúry, keď som vložila špáratko a vytiahla som ho čisté. Nechala som vychladnúť.
I put baking paper on the bottom of the cake tin, I put butter on the sites of the cake thin and also flour. I poured dough into it and baked in a preheated oven (180° C) of about 20-30 minutes. I took it off the oven when I put toothpick into dough and pulled it clear. I let it cool.

Plnka - postup:
Vyšľahala som šľahačku, pridala som kyslú smotanu, cukor a vanilkový cukor.
Filling - procedure: 
I've beaten whipped cream, then I added sour cream, sugar and vanilla sugar.

Korpus som prekrojila dlhým zúbkovaným nožom. Natrela som ho plnkou. 
I cut the corpus with long serrated knife. I filled it with filling. 

Pridala som maliny, tie znova zakryla plnkou a zakryla som druhým plátom korpusu. Jemne som pritlačila. 
Then I added raspberries, and I put the second part of the corpus on it. I pressed a bit. 

Zvyšnou plnkou som potrela celú tortu.
I covered the cake with the remaining filling.

Fondán - postup:
Do misky vhodnej do mikrovlnnej rúry som dala marshmallows, vodu, kyselinu citrónovú a stužený tuk.
Fondant - procedure: 
I put marshmallows, water, citric acid and margarine into a bowl suitable for microwave oven.

Misku som vložila do mikrovlnnej rúry na cca 2 minúty na najvyšší výkon a vždy po 15 sekundách som otvorila rúru a hmotu som premiešala. Hmota nemôže ostať v rúre dlhšie ako 15 sekúnd, aby cukríky neskaramelizovali.
I put the bowl in the microwave for 2 minutes at highest performance and I opened the oven and I mixed it every 15 seconds. It cannot be left in the oven for longer than 15 seconds not to caramelize.

Po 2 minútach, keď už sa všetky cukríky roztopili, som pomaly primiešala asi 2/3 pripraveného preosiateho práškového cukru.
After 2 minutes, when marshmallows melted, I slowly added about 2/3 of sifted powdered sugar.

Zvyšný cukor som vysypala na pracovnú dosku a vyliala som do stredu už polotuhú hmotu. Rukami som vpracovala cukor do hmoty.
I put the remaining sugar on the counter and I poured the mixture into the middle. I mixed the sugar to the mass with my hands.

Keď hmota pohltila všetok cukor, umyla som si ruky, poriadne ich usušila a ešte hmotu prehnietla. Kúsok som odrezala na zdobenie. Na čistú pracovnú dosku som preosiala práškový cukor v hrubšej vrstve vo veľkosti taniera. Položila som naň fondán a vyvaľkala som. Zvrchu som neposýpala, aby cukor nenechal biele fľaky. Fondán som vyvaľkala na cca 2-3 mm.
When the mass absorbed all the sugar, I washed my hands, dried them properly and mixed the mass again. I cut off a piece for decorations. I sieved icing sugar on a clean counter in a thicker layer in a size of a plate. I put my fondant on it and I rolled with roller. I didn't put sugar on top  not to let the sugar made white spots. I rolled the fondant to a thickness about 2-3 mm.

Fondán som opatrne z jednej strany nadvihla a prehodila cez predlaktie a presunula na tortu. Rýchlo som vyhladila povrch a prebytočné okraje som odrezala.
I carefully lifted the fondant from one side and draped over the forearm and put onto the cake. I quickly wiped out the surface and I cut off the excess edges.

Zúbkovaným nožom som jemne narobila "prešívanie" bundy.
I made "quilting" on jacket with serrated knife.

Do kúska fondánu na zdobenie som pridala žlté potravinárske farbivo a rovnako vyvaľkala. Podľa vopred vytlačenej papierovej predlohy som vyrezala tvar škorpióna (tu som sa už skoro rozplakala a chcela som celú tortu vyhodiť cez zavretý balkón, ako sa mi to nedarilo :( ) Ale..
I added yellow food coloring into a piece of fondant used for decorating. I rolled it with roller as well. I cut out the shape of a scorpion using pre-printed paper template (at this poing I almost cried and I wanted the whole cake to blow through the closed balcony, as I was struggling :( ) But..

Tenkým štetcom namočeným v čistej vode som potierala kúsky škorpióna zospodku a "lepila" in na tortu.
I covered pieces of scorpion from the bottom side with thin brush dipped in clean water and then "sticking" it on the cake.
Špeciálne poďakovanie na nasledujúce fotky partí Pánovi G ;)
Special thanks to Mr G for taking following pics ;)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára