štvrtok 6. marca 2014

vyzeráme: ako hviezdne nebo / the look: just like a starry sky

Prečo, keď sa kazí niečo, tak sa musí kaziť všetko? Hovorí sa, že Karma je sviňa, ale až takto? Za čo všetko? Aj za to, čo ešte len bude?
V piatok mám 27. Sedím tu, pozerám si svoje detské fotky a plačem. Akoby iba nedávno bol môj jediný problém nakakať si do plienky. A teraz? Paradoxne si život zo mňa usiera takmer denne.
Čo mi ostalo? Možno len dívať sa na hviezdne nebo a veriť, že pre zmenu sa možno raz to šťastie unaví a sadne si aj na mňa.
Why when something's wrong, everything's wrong? It is said tha Karma is a bitch, but why this much? For what? For everything? For things that even will be?
I will be 27 this Friday. I am sitting here, checking my baby pictures and crying. Like it was just recently, my only problem was to poop into a diaper. And now? Paradoxically, the life is "pooping" at me almost daily.
What's left for me? Maybe just watching the starry sky and believing that maybe one day the luck will get tired and it will sit on my shoulder for a change.


top H&M, sveter Mango, sukňa second hand, pančuchy ?, čižmy topankovo.sk, hodinky Cropp Town, náušnice darček, prstene DM / top H&M, sweater Mango, skirt second hand, tights ?, boots topankovo.sk, watch Cropp Town, earrings gift, rings DM
Malý bonus - malá Katka / Little bonus - little Katka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára