pondelok 7. apríla 2014

vyzeráme: ženy treba ľúbiť / the look: women need to be loved

Ženy sú nežné, krásne, krehké. Ale zároveň sú silné, závideniahodné, neprekonateľné. Ženy treba ľúbiť, aby nezabudli, že sú ženami. Ženy treba ľúbiť, aby boli ženami. Ženy treba ľúbiť, aby ukázali to najkrajšie so seba. Ženy treba ľúbiť, viac im netreba.
Spieva to aj Mišo Dušička. Ženy treba ľúbiť. Iba súhlasím...
Women are tender, beautiful, fragile. But they are also strong, enviable, insurmountable. Women need to be loved, not to forget they are women. Women need to be loved to stay women. Women need to be loved to show the best in them. Women need to be loved, there's nothing more needed.
Mike Spirit sings about it. Women need to be loved. I just agree..

 šaty, okuliare a kabelka H&M, pančuchy C&A, topánky Danea, bunda Orsay, náušnice Lilly, hodinky Cropp Town / dress, sunglasses and handbag H&M, tights C&A, shoes Danea, leather jacket Orsay, earrings Lilly, watch Cropp Town


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára