pondelok 11. augusta 2014

vyzeráme: ruže / the look: roses

Práve tak rozmýšľam nad dvomi prísloviami:
1. Dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky.
2. Trpezlivosť ruže prináša.
Ktorým sa teraz riadiť? Srdce hovorí jedno, hlava hovorí druhé. Doteraz som vždy počúvala srdce. Čo ak je teraz čas počúvať chvíľku hlavu?

I am just wondering about two proverbs:
1. You will not enter the same river twice.
2. Patience brings roses.
Which one I am supposed to listen to? My heart tells me one thing, but my brain is saying the other. Till now I always listened to my heart. What if there is time to listen to my brain?


šaty Koton, tenisky z Poľska, okuliare Lace Affair, taška z Írska, bunda Asos, náušnice darček
dress Koton, shoes from Poland, sunglasses Lace Affair, bag from Ireland, denim jacket Asos, earrings gift


Video: YouTube
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára