piatok 7. novembra 2014

ako sme znova neboli obludami, či? / how we were not monsters again, or?

Zbytočne nezaháľajme. Naša najobľúbenejšia akcia typu "návrat v čase" - firemná Halloweenska párty tento rok úspešne za nami. Bez ujmy, či už na zdraví, alebo na majetkoch (stále mám v živej pamäti, ako som minulý rok nemohla nájsť lístok do šatne a tým pádom som skoro šla domov bez kabátu a taktiež stratu & následné nájdenie mojej šatky). Myslím, že tohto roku sme dokonca postrádali aj pocit hanby. A že to bolo cestovanie v čase, ako sa patrí, svedčí aj dodržanie povinných bodov nášho programu:
1. Transformácia zo strašidiel na ešte väčšie strašidlá na wc
2. Transport na miesto určenia nám "padol z neba do náručia" (ďakujem ti, bratku!)
3. Pitný režim
4. Rozhliadanie sa (+pitný režim)
5. Fotenie sa pri wc (+pitný režim)
6. Zmysluplné a hlboké rozhovory vo fajčiarskej miestnosti (+pitný režim)
7. Jednohubky (+pitný režim)
8. Voľná zábava (stretli sme fakt kadečo) (+pitný režim)
9. Odchod o??
10. Ranné spomínanie (trošku po opici, ach ten pitný režim :D)

Please let's not idle unnecessarily. Our favorite "timetravelling" party - company Halloween party is successfully behind us. Without any harm, whether on health, or on belongings (I still cannot forget how I was not able to find a wardrobe ticket and had to almost go home without my coat and also loosing & following finding of my scarf). I also think there was no dishonor present this year. And to prove that the timetravelling was done correctly, there are some mandatory steps we kept:
1. Transformation from monsters to even bigger monsters in restroom
2. Transport to the party location "fell into our arms from heaven" (thank you, bro!)
3. Drinking mode
4. Browsing (+drinking mode)
5. Restroom selfies (+drinking mode)
6. Thoughtfull and deep talks in smoking room (+drinking mode)
7. Fingerfood (+drinking mode)
8. Free fun (we met like all kind of stuff) (+drinking mode)
9. Leaving at??
10. Morning remembering (little bit hangover, ohh that drinking mode :D)

A pre tých, ktorí by si chceli s nami zaspomínať v čase.

And for those who would like to timetravel with us.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára