sobota 14. februára 2015

deň, kedy dámy oslavujú dámy / galentine's day (lady)

Nie som úplný hejter sviatkov (odmyslime si teraz všetky, o ktorých prítomnosti vieme minmálne 3 mesiace dopredu vďaka ponuke v nákupných centrách :P). Nie veľmi oficiálny (skôr vymyslený - vďaka ti sitcom Parks & Recreations, ale o to viac sa mi tá myšlienka pozdáva): Deň dám oslavujúcich dámy, to je 13-ty Február. V mojom okolí je veľa dám (niektoré by mali byť oslavované denne a niektoré........ sľúbila som si, že tento príspevok bude len pozitívny, nehejterský :D). Či už sú to dámy z rodiny, alebo z okruhu priateľov, všetky si zaslúžia byť oslávené. Minimálne za to, že stoja pri mne a aj vďaka nim som tým, kým som (poväčšine nie zmijou :D) 
PS: Dúfam, že nedostanem hejt, že som niekoho zabudla, ale zbožňujem Vás všetky!!

I am not a total holiday hater (now excluding all of those we know about their presence at least 3 months before, thanks to the shopping centers :P). Not that official (more like just imaginary - thanks to Parks & Recreations series, but the idea is lovable): A day of Ladies celebrating Ladies, that's 13th of February. There's a lot of Ladies around me (some of them should be celebrated and some of them........ I promised myself this is a nice, non-hating post :D). If it comes to Ladies from my family, or my friends, all of them should be celebrated. At least for being there for me and for making me who I am (not that bad person :D)
PS: I just hope I am not going to be hated for forgetting anybody, but I cherish all of you!!Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára