streda 13. mája 2015

vyzeráme: razbliuto (prečo ma nemiluješ) / the look: razbliuto (why don't you love me)

Razbliuto. Neviem, či sa to dá preložiť jedným slovom. Ale je to ozajstný pojem / slovo. Sentimentálny pocit ku niekomu, koho ste niekedy milovali, ale už nemilujete. Poznám ten pocit, ale nikdy som nevedela, že existuje aj pomenovanie pre tento pocit (ako láska, alebo nenávisť, pričom ma teraz tiež napadlo, či existuje aj pomenovanie pre "niečo medzi týmito dvomi" - myslím, že mám úlohu pre uja googla na neskôr :) ). Ono ťa to núti zamýšľať sa nad svojim životom, svojimi pocitmi. Čo si niekedy cítila, ale už necítiš. Myslela som, že ak niekoho naozaj miluješ, tak ho miluješ už navždy. Aká som len hlúpa, či som len nikdy naozaj nemilovala?

Razbliuto. I am not sure if you can translate it into one word. But it's a real word. The sentimental feeling you have about someone you once loved but no longer do. I know the feeling, but I didn't know there is actual word for it (like love, or hate, now I am wondering if there is a word for "something in between those two" too - task for mr. google later today :) ). It just makes you think about your life, your feelings. How you used to feel, but you no longer do. I thought when you love somebody for real, you love him forever. Silly me, or I just didn't love for real yet?

šaty Vero Moda, kimono F&F, čižmy darček, kabelka H&M, opasok second hand, pančuchy Bellinda
dress Vero Moda, kimono F&F, boots gift, handbag H&M, belt second hand, tights Bellinda
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára