nedeľa 1. novembra 2015

šatník: prečo to neurobíš správne / closet: why don't you do right

Ľudia sa nemenia. Ale ich názory áno. Viem o tom svoje. Na svoj starý telefón som nevedela dopustiť, až kým nedostal porážku a nahradila ho "masovka" (starému telefónu to nehovorte, ale nový mám asi trošku radšej - pfuj, aká som len povrchná) :D 
Alebo sviatky. Bola som zástancom názoru, že veď načo niečo nasilu oslavovať a obdarovávať sa práve v určitý vopred dohodnutý deň. Napriek tomu, že si to stále myslím, pripúšťam, že sviatky možno budú aj na niečo dobré - spájajú rodinu (a áno, už sa teším na Vianoce doma :D). Dokonca mi už nevadia ani všetky komerčné, rozumej prebrané poameričtené sviatky typu Halloween alebo Valentýn (veď od 15. Februára sú všetky dobré bonboniéry v akcii :D :D :D). Všetko sa dá pretrpieť, prípadne odignorovať (aj Nový rok - 2014 to tuším bol, teda ani neviem kedy nastal, ale cca odvtedy si myslím, že Inglorious Basterds si stojí za to pozrieť :D)
Ale nie toto som chcela. Predstavujem Vám Jessicu -

People don't change. But their opinions do. I know a lot about it. I could not even think of changing my old phone, till it got a stroke and I replaced it with "mass-loved" one (don't tell the old one, but I may like the new one bit more - yuck, I am so superficial) :D
Or holidays. I was convinced that we should not be forced to celebrate and give presents just in a pre-arranged days. Despite the fact that I still think it, I admit that holidays can also be good for something - family is all together (yes, I'm looking forward to Christmas at home: D). I don't even mind all commercial holidays - understand those which we kind of took over - originally celebrated mostly in US - e.g. Halloween or Valentine's Day (you can buy all of the good candy on sale since February 15 :D :D :D). You can tolerate or ignore it as well (even the New Year - I think it was 2014. I don't even know when itt occurred, but about since around then I think Inglorious Basterds are worth a look: D)
But that's not what I wanted. I present to You Jessica -
šaty Aliexpress.com, rukavice ebay.co.uk, lodičky Deichmann
dress Aliexpress.com, gloves ebay.co.uk, heels DeichmannŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára