nedeľa 27. marca 2016

šatník: neboj sa ničoho / closet: fear nothing

Každý sa niečoho bojí - tmy.. tieňov.. pavúkov.. hadov... byť sám sebou?? niekoho stratiť?? neľúbiť?? zaľúbiť sa??? ľúbiť??
Je strach z tmy viac ako báť sa zaľúbiť?
Bolo by fajn nebáť sa ničoho. Ale stálo by to za to??

Everybody fears something - darkness.. shadows... spiders.. snakes... being yourself?? loose somebody?? not to fall in love??? fall in love??? love??
Is fear of darkness more than being affraid to fall in love?
It would be nice to fear nothing. But would it be worth it??

body H&M, kožuch second hand, sandále Zoot

body H&M, fur second hand, heels Zoot

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára