sobota 17. augusta 2013

užívaj si samotu / enjoy the solitude

Konečne som sa dostala k Eve z minulého mesiaca (a to už som si kúpila nové číslo :D). Bol v nej jeden článok, v ktorom sa písalo, že každý by si mal vedieť užívať svoju samotu. Nemôžem súhlasiť viac. Človek je tvor spoločenský, ale nie je nič lepšie ako sa venovať iba sám/sama sebe. Takto trávim dosť veľa víkendov. OK, celý deň mám zapnutý počítač, ale to hlavne preto, že hľadám inšpiráciu, čo sa týka receptov, outfitov, alebo doháňam svoje kinematografické medzery (často sa mi totiž stáva, že sa ľudia okolo mňa začnú rozprávať o nejakom filme, používajú vtipné hlášky a ja nemám ani potuchy, o čom točia :D) 
Je dobré vedieť si užívať malé veci. Dúhu, letný dážď aj slnečné lúče, umenie, spoločnosť ozajstných priateľov, ale aj chvíľky úplnej samoty.
Finally, I had some time to read the last issue of Eva magazine (I already bought new issue :D). There was one article about enjoying being alone. I coundn't agree more. Human being is a social being, but there is nothing better than aim just to ourselves sometimes. I spend a lot of weekends like this. OK, my computer is always on, but that's mostly for gaining inspiration in recipes, outfits or I am just catching up on my cinematography gaps (it happens to me all the time that people around me are talking about some movie, they are quoting funny lines and I have no idea what are they talking about :D)
It is really good to know how to enjoy little things. The rainbow, summer rain & also sunshine, arts, company of a true friends, but also moments of a real solitude.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára