nedeľa 15. septembra 2013

trošku kultúry / a little bit culture

A zase raz. Ešte nie som ani len v polovici ďalšej knihy a už som si kúpila dve nové. Tentoraz ide o lahôdky. Už dlhšie poľujem a váham, ale už som to nevydržala. Mojím zámerom je doma mať všetkých "Matkinov". Prví dvaja už okupujú moju policu: Polnočný denník a Láska je chyba v programe.
And once again. I am not in the half of another book and I bought two new aready. Those ones are delicacies. For longer time I am hesitating and "hunting", but I couldn't stand it anymore. My aim is to have all "Matkin's" home. First two are already on my shelf: The Midnight Diary and Love is a mistake in a programme.

A samozrejme ďalšia moja "obsesia": filmy & kino. Posledných pár týždňov toho bolo celkom požehnane. Môžem si škrtnúť The Wolverine a jOBS zo svojho listu. Niktoré ďalšie filmy by si zaslúžili na list dostať (napríklad Red 2), ale nebudeme ozaj aktualizovať staré články :D
And another from my "obsessions": movies & cinema. I visited cinema pretty often last couple of weeks. I can remove The Wolverine an jOBS from my list. Some other movies would deserve to be on my list (e.g. Red 2), however I am not going to update old posts :D


PS: Nechcem to zakríknuť, ale asi som si našla ubytovanie :)
PS: I don't want to overreact, but I may have found an accomodation :)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára