nedeľa 23. júna 2013

vyzeráme: len tak.. víkendovo.. / the look: just like that.. like it's weekend..

Sobota bola príjemným dňom. Väčšinu dňa som strávila s Mišénkom. Prišiel pre mňa, vystúpili sme po Strmej Ceste ku hradu (Miško odtiaľ vyšiel celý doštípaný), šli sme sa najesť (mala som rezeň, ktorý bol taký veľký, že vyžadoval vlastný tanier :D), šli sme trošku nakupovať, hlavne tričká pre Miška (áno, aj ja som si dve kúpila :D), dali sme si kávičku, šli sme do kina na Muža z ocele (ďalší film, ktorý môžem škrtnúť zo zoznamu) a zakončili sme to pri pár pivkách v spoločnosti Denisky. Večer mi prišlo trošku smutno, ale to je príbeh na inokedy.
Saturday was a nice day. I spent majority of the day with Mišénko. He picked me, we climbed the Steep Path stairs up to the castle (Miško was all bitten by insects), then we went for a lunch (I had a schnitzel in size that requires extra plate :D), then we went for a little shopping, mostly the T-shirts for Miško (yes, I bought also 2 for myself :D), then we had a coffee, went for movie Man of Steel (another from my list) and we finished by having beers with Deniska. Later at home I felt a bit sad, but that's a story for sometimes next time.
Nedeľa je trošku iná, oddychovejšia. Pár filmíkov, ešte stále sa rozhodujem, čo budem variť, ak budem dnes ešte variť. Ach a áno, dnes som trošku bola postrašiť ľudí v obchode (voľný preklad: nechcelo sa mi vôbec ale vôbec namaľovať sa :D)
Sunday is bit different, more relaxing. Couple of movies, still deciding what to cook if I will cook today. Imm and yes, I went to scare a few people to the grocery store (meaning, I was too lazy to do my make up :D)
tričko Cropp Town, sukňa second hand, sandále F&F, kabelka a okuliare H&M, hodinky darček / vest Cropp Town, skirt second hand, sandals F&F, handbag & sunglasses H&M, watches gift

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára