nedeľa 16. marca 2014

ďalšia troška kultúry #2 / another piece of culture #2

Svoju naj expozíciu som ukázala v minulom príspevku, avšak to nebolo ani zďaleka všetko. Ďalšou, určite tiež zaujímavou expozíciou je dočasná expozícia historických zbierok SNG, ktorá poskytuje prístup k najdôležitejším artefaktom umenia 14. - 18. storočia. A možno som našla svojho žabiaka :D
I have showed my favorite exposition in last post, however it wasn't all. Next one, I believe also very intreresting expostition is temporary exposition of the SNG's historical collections that provides access to the most important artifacts of the art of the 14th - 18th centuries. And I may have found my frog prince :D

Ďalšou expozíciou, ktorá už na stránkach SNG nie je propagovaná je Zaujatí krásou. (Pozn. Fotografie boli zarámované, preto sú niektoré moje snímky také biedne, napriek tomu sa chcem o niektoré podeliť :D)
Another exposition no longer promoted on SNG website is Preoccupied with Beauty. (Note: Pictures were framed, so some of my pics are so poor, but despite that I would like to share some :D)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára