utorok 11. marca 2014

na lupeňoch tulipánov / on tulips leafs

Dnešok bol plný emócií. Bolo tu všetko. Únava, očakávanie, radosť, dojatie, vďačnosť, zúfalstvo, zmätok a možno prvýkrát aj pocit, ktorý nechcem nazvať, chcem si ho iba myslieť, lebo sa bojím, že ak to poviem nahlas, nebude to pravda a zrazu sa prebudím a zistím, že to bol iba sen. A možno je to fakt iba sen. Môj sen. Ten najkrajší.
A ako som už párkrát zmienila, jednoducho milujem tulipány.
Today was full of emotions. Every one was here. Lassitude, expectation, joy, emotion, gratitude, despair, confusion and perhaps for the first time a feeling that I do not want to name, I only want to think it. Only because I am afraid that if I say it loud, it will not be true and I suddenly wake up and discover that it was only a dream. And maybe it's really just a dream. My dream. The most lovely one.
And as I mentioned several times, I just love tulips.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára