štvrtok 1. mája 2014

s ňou je deň vždy pekný / it's always a nice day with her

Nie, napriek všetkému som neprešla "na druhú stranu" :D Reč je o mojej "malej" sestričke a mojej naj naj kamoške v jednom. Dnes je prvý máj, sviatok práce (oslávime ho prácou :D), ale nie preto to spomínam. Začína máj, lásky čas. Podľa starých zvykov (teda okrem stavania mája pod okno) by mal na prvého mája muž pobozkať svoju milú pod rozkvitnutou čerešňou, aby to znásobilo lásku. Ešteže je to so sesterskou láskou jednoduchšie :)

Podľa zvykov:
Prianie lásky sa napíše na papier a v noci sa sedí pod rozkvitnutou čerešňou a vizualizuje sa dievka, či mládenec, ktorého milujeme. Papierik sa zakope do zeme pod strom čerešne. Mocná sila magického stromu dokáže splniť vaše prianie, samozrejme iba vtedy, ak aj druhá strana má o vás záujem, len sa nevie rozhodnúť. Prípadne, ak už máte svojho milého, či milú, treba sa pobozkať pri tomto nádherne rozkvitnutom strome, ktorý znásobí vašu lásku.No, I didn't cross "to the other side" :D I am talking about my "little" sister and my best best friend in one. Today is 1st May, labor day (let's celebrate it by work :D), but that's not why I am mentioning it. May, the love month just begun. According to old habits (other than building a May under the window of your beloved girl) the man should kiss his beloved under cherry blossom to multiply their love. Thank God it is more simple when it comes to sister's love :)

According to habits:
The desire of love is written on paper and in the night, sitting under a cherry blossom and visualizing the maid or servant, whom we love. Twinkies will bury in the ground under the cherry tree. Powerful force magic tree can fulfill your desire, of course, only if the other party is interested in you, just can not decide. Alternatively, if you already have your beloved or sweetheart, need to kiss in this beautifully blooming tree that will enhance your love.
ja outfit: blúzka H&M, legíny New Yorker, topánky z Poľska, koženka Orsay, kabelke Pimkie, okuliare Terranova, kvet do vlasov I am
my outfit: blouse H&M, leggins New Yorker, shoes from Poland, leather jacket Orsay, handbag Pimkie, sunglasses Terranova, hair flower I am
Maťka outfit: šortky a tielko second hand, košeľa F&F, topánky Deichmann, okuliare Orsay, kabelka H&M, náhrdelník Cropp Town
Maťka outfit: shorts and vest second hand, shirt F&F, shoes Deichmann, sunglasses Orsay, handbag H&M, necklace Cropp Town


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára