pondelok 19. augusta 2013

obyčajný? / ordinary?

Sme len obyčajní ľudia. Žijeme obyčajné životy. Bývame v obyčajných bytoch/domoch. Robíme obyčajné veci. Máme obyčajných priateľov. Zažívame obyčajné veci. Počúvame obyčajné správy. Rozprávame sa o obyčajných veciach. Chodíme na obyčajné miesta. Nechávame sa obyčajne ovplyvňovať.
Správame sa obyčajne.

Alebo????????

We are just ordinary people. We live ordinary lives. We live in ordinary flats/houses. We do ordinary things. We have ordinary friends. We experience ordinary experiences. We listen to ordinary news.
We act ordinary. We talk about ordinary stuff. We go to ordinary places. We let ourselves to be influenced ordinary.
We act ordinary.

Or????????


do telocvične, do práce, na tréning, do obchodu, ku sporáku, k "vode" / to the gym, to work, to training, to the grocery store, to stove, to "water"
príčesky, topánky, dúhové fotošopy, presné nákresy, pracovné prostredie, Salvador Dalí - Alica v krajine zázrakov /  hairpieces, shoes, rainbow photoshop, exact layouts, working environment, Salvador Dali - Alice in Wonderland

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára