pondelok 24. februára 2014

1. blogovýročie: vyzeráme / 1st blogoversary: looks

Človek by neveril, ako ten čas plynie (ja už vôbec nie). Už je to rok. Prvý rok tohto môjho malého blogu. Možno by sa patrilo trošku sumarizovať, lenže ja veľmi nie som z tých, ktorí by sa veľmi radi rozprávali o minulosti. Nechcem sa veľmi zamýšľať nad tým, čo bolo. Veď čo bolo, bolo, už to nezmeníme a aj tak ja najdôležitejšie to, čo je a čo bude. Ale aby sa nepovedalo, pripájam aspoň taký malý obrázkový súhrn z rubriky "vyzeráme".
Somebody would not believe how time goes by (not me at all). It has been a year. Today is the first year of my little blog. I should summarize a bit, but I am not that kind of girl who speaks about past a lot. I don't feel like thinking about what was. It is already past and we won't change it anyway. And the most important is what is now and what will be in future. Enjoy my little picture summary from my "the look" section.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára