sobota 17. januára 2015

momenty: naj z "vyzeráme" 2014 / moments: the best of "the look" 2014

Milý môj blog. Toľko toho zase chcem povedať, ale tie slová nejako neprichádzajú. Alebo aj prichádzajú, ale v nesprávnych momentoch a moja pamäť je niekedy žiaľ ako pamäť zlatej rybky :D Je mi to ľúto. Asi mi tie myšlienky radšej majú ostať v mojej hlavičke makovičke. 
Trošku neskoro, ale predsa. Prešla som si minuloročné príspevky, fotky, pospomínala na zážitky. Ale je čas. Skončiť so spomienkami a myslieť na budúcnosť. Nech je už iba ružová.

My dear blog. I want to say so many things, but words are not coming out. Or they are, but in wrong moments and my memory is sometimes like a memory of a gold fish :D I am sorry. I guess my thoughts should rather stay in my head.
It's bit late, but at least. I went thru my last year's posts, pics, remembered experiences. But it's time. To finish with memories and think about future. Hope it'll be pink only.


 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára