streda 21. januára 2015

vyzeráme: lenivá / the look: lazy

Posledné dni sa veľmi podobajú. Jeden lenivý nasleduje ďalší, ešte lenivejší. Moja produktivita sa bliži k nule. Keby som si nepísala zoznamy "čo robiť", tak sa neprinútim pomaly ani najesť (nie žeby som mala problém s prijímaním potravy, len sa mi nechce variť :D). Najhoršie je, že sa mi nechce fotiť (a to som predchádzajúcich pár dní šla do práce v celkom schopných outfitoch / preto dnes pridávam jeden starší outfit - normálne nechodím v januári v balerínkach :D). Už nechcem byť lenivá, ale je to ako chronický kašeľ, ktorého sa neviem zbaviť. Áno, porovnávam neporovnávateľné, s troškou sebazaprenia svoju lenivosť vyliečim, ale žiaľ, teraz nie je tá správna fáza mesiaca :D

Last few days are very similar. One lazy day followed by another even more lazier. My productivity is getting closer to zero. If I was not doing my "to do lists", I will not even make myself to eat (not that I am having some eating disorder, I am just lazy to cook :D). The worst thing is, that I am lazy to take pictures (and I wore some nice outfits to work last few days / that's why I am adding one older outfit pictures - I don't wear ballerina flats in January :D). I don't want to be lazy anymore, it's like this chronic caugh I have problem to get rid of. Yes, I am comparing non-comparable. And with a bit of self-denial I will be able to "heal" my laziness. Unfortunately, it's not the right phase of the moon :D




top a balerínky F&F, nohavice Lindex, sveter second hand, kabelka H&M
top & ballerina flats F&F, trousers Lindex, sweater second hand, handbag H&M




Video: YouTube





Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára